ข่าวกิจกรรม สพท.นราธิวาส เขต 2                                                   เข้าสู่ระบบ

สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมประธานสนามสอบและกรรมการคุมสอบ NT พร้อมสอบ วันที่ 7 มีนาคมนี้
  วันที่ 5 มี.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบปะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 คน ในฐานประธานสนามสอบ NT และประธานศูนย์เครือข่าย ผู้แทน ....(มีต่อ)
ประชุม ผอ.กลุ่มงานและเจ้าหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปี 2561
  วันที่ 5 มี.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปี 2561โดยมีผู ....(มีต่อ)
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมชมรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ.
  วันที่ 28 ก.พ.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมชมรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ.โดยนัดหมายเวลา 07. ....(มีต่อ)
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดทีม ศน.ตรวจเยี่ยมติดตามการสอบอ่านภาษาไทยม.1 และข้อสอบกลาง ป.2,ป.4,ป.5 ม.1และ,2
  วันที่ 27 ก.พ.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดทีมศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่โรงเรียน 5 อำเภอในสังกัดตรวจเยี่ยมติดตามการสอบอ่านภาษาไทยม.1 และข้อ ....(มีต่อ)
รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวิถีพุทธ ร่วมกิจกรรมเจริญ พระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ
  เมื่อวันที่ 25 ก.พ.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวิถีพุทธ ร่วมกิจกรรมเจริญ พระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง ถ ....(มีต่อ)