ข่าวกิจกรรม สพท.นราธิวาส เขต 2                                                   เข้าสู่ระบบ

"สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่" โครงการปันน้ำใจ ตำรวจสภ.มูโน๊ะ มอบจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกูแบอีแก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
  "สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่" โครงการปันน้ำใจ ตำรวจสภ.มูโน๊ะ มอบจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกูแบอีแก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส วันที่ 17 ก.ค. 61 ที่หน้าเสาธงโรงเรียนบ้านกูแบอีแก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายอิ ....(มีต่อ)
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ อ.สุคิริน
  วันที่ 17 n.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ อ.สุคิริน ที่จะมีขึ้นในว ....(มีต่อ)
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
  วันที่ 17 ก.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภ ....(มีต่อ)
ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ อ.ตากใบ
  วันที่ 16 ก.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมนายสราวุธ ยอดรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ คณะครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ตากใบ ....(มีต่อ)
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสหกรณ์ต้นแบบ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง อ.สุไหงโก-ลก
  วันที่ 13 ก.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมนางวรรณา ขวัญสืบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสหกรณ์ต้นแบบโ ....(มีต่อ)