ข่าวกิจกรรม สพท.นราธิวาส เขต 2                                                   เข้าสู่ระบบ

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  วันที่ 6 พ.ย.61 นายลาภวัต บุญธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที ....(มีต่อ)
ร่วมประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยครู ศปก.อ.สุไหงโก-ลก
  วันที่ 6 พ.ย.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมประชุมาตรการรักษาความปลอดภัยครู ศปก.อ.สุไหงโก-ลก จัดขึ้น เพื่อซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยครูปร ....(มีต่อ)
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
  วันที่ 6 พ.ย.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบปะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิช ....(มีต่อ)
ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย รับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  วันที่ 5 พ.ย.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย รับเปิดเทอมาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ ....(มีต่อ)
ประชุมคณะกรรมประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  วันที่ 1 พ.ย.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นายลาภวัต บุญธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะ ....(มีต่อ)