ข่าวกิจกรรม สพท.นราธิวาส เขต 2                                                   เข้าสู่ระบบ

คณะกรรมการ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561กรรมการชุดที่ 8
  วันที่ 16 พ.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชต รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบ ....(มีต่อ)
คณะกรรมการ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561กรรมการชุดที่ 7
  วันที่ 16 พ.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชต รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข ....(มีต่อ)
คณะกรรมการ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561กรรมการชุดที่ 6
  วันที่ 16 พ.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชต รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข ....(มีต่อ)
คณะกรรมการ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561กรรมการชุดที่ 5
  วันที่ 16 พ.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชต รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข ....(มีต่อ)
คณะกรรมการ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561กรรมการชุดที่ 4
  วันที่ 16 พ.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชต รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบา ....(มีต่อ)