ข่าวกิจกรรม สพท.นราธิวาส เขต 2                                                   เข้าสู่ระบบ

จัดกิจกรรมค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน"ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทยหัวใจ STRONG ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"(โครงการโรงเรียนสุจริต)
  วันที่12 ก.ย.61นายสุพจน? มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน สพป.นราธิวาส เขค 2 มอบหมายให้น.ส.ปิยะดา พรหมดำ นักวิชาการศีกษาชำนาญพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมค่าย "เยาวช ....(มีต่อ)
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2
  นที่ 12 ก.ย.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ต้อนรับพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึก ....(มีต่อ)
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เมืองต้นแบบ “การค้าชายแดนระหว่างประเทศ” 13 โรงเรียน คึกคักปูทางเถ้าแก่น้อย
  วันที่ 11ก.ย.61 ที่ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (สพป.นราธิวาส เขต 2 ) นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมนาย ....(มีต่อ)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบ Video Confernce
  ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นผู้แทน สพป.นราธิวาส เขต 2 เข้าร่วมสัมมนาเชิงป ....(มีต่อ)
กษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้สัมภาษณ์ประเมินการดำเนินงานโครงการลดการเสี่ยงภัย,ภัยพิบัติโรงเรียนในพื้นที่ จชต.และนครศรีธรรมราช ปี 2560-2561 (กลุ่มลูกเหรียง)
  วันที่ 10ก.ย.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ให้สัมภาษณ์ประเมินการดำเนินงานโครงการลดการเสี่ยงภัย,ภัยพิบัติโรงเรียนในพื้นที่ จชต.และนครศ ....(มีต่อ)