ข่าวกิจกรรม สพท.นราธิวาส เขต 2                                                   เข้าสู่ระบบ

สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู (ครั้งที่ 62) ประจำปี 2561
  วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดพิธีบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู (ครั้งที่ 62) ประจำปี 2561 โดยนายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส ....(มีต่อ)
นิเทศสัญจรยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2 วันที่2 อ.สุไหงปาดี
  วันที่11ม.ค.61 นิเทศสัญจรยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2 วันที่2 อ.สุไหงปาดี .......นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นายลาภวัต บุญธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามแล ....(มีต่อ)
รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิเทศสัญจรยกรดับคุณภาพการศึกษา สพป.นธ. 2 อ.สุไหงโก-ลก
  วันที่10ม.ค.61 นายสุพจน์ มณีรัตนโชคิ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม นิเทศสัญจรยกรดับคุณภาพการศึกษา สพป.นธ. 2 ซึ่งกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลก ....(มีต่อ)
สพป.นราธิวาส เขต 2 จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มโรงเรียนขาดเล็ก
  วันที่ 9 ม.ค.61/13.00 น.นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พบปะนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 144 คน ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มโรงเรียนข ....(มีต่อ)
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านกรือซอ
  วันที่ 9 ม.ค.61/09.30 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อม นางวรรณา ขวัญสืบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพิมพรรณ อนันทเสนา ศึกษานิเทศชำนาญ ....(มีต่อ)